Vertraging voorstel Kroes over mogelijkheid tot schadeclaims door benadeelden van kartels

MONDELINGE VRAAG voor het vragenuur van de vergaderperiode van november 2009 ingediend overeenkomstig artik 116 van het Reglement van Derk Jan Eppink aan de Commissie

Betreft: Vertraging voorstel Kroes over mogelijkheid tot schadeclaims door benadeelden van kartels

Tijdens de vergadering van de Commissie economische en monetaire zaken van 29 september 2009 sprak commissaris Kroes over haar voorstel om benadeelden van kartels meer juridische mogelijkheden te geven een compensatie-eis in te stellen. Ze zei dat het voorstel "van groot belang" was en haar na aan het hart lag. Het voorstel zou op 7 oktober aan het College worden voorgelegd.
De special vergadering van het kabinet, gepland voor 2 oktober, werd echter geannuleerd door ingrijpen van het kabinet van de Voorzitter. Het voorstel verdween op mysterieuze wijze van de radar.
Waarom verdween het voorstel van de agenda van het College, terwijl commissaris Kroes in ECON liet weten dat het College spoedig zou beslissen?
In de FAZ van 20.10.2009 werd gesteld dat de Commissie bij het uitstel onder druk is gezet door de voorzitter van de Commissie juridische zaken van het Europees Parlement, die tevens partner is in een Duits advocatenkantoor dat optreedt in kartelzaken. Klopt dit?
Wat vindt de Commissie van de mogelijke belangenverstrengeling van de voorzitter van de Commissie juridische zaken waarover het artikel in de FAZ rapporteert?
Wanneer mogen we het voorstel verwachten?
 

Nederbelg Eppink laakt Vlamingen over Westerschelde

De Nederlander Derk Jan Eppink, die voor de Belgische partij Lijst Dedecker in het Europees Parlement zit, verwijt zijn Vlaamse medeparlementsleden 'hypocrisie' over de uitdieping van de Westerschelde

Hij reageert op een brief waarin een groep Vlaamse Europarlementariërs, onder wie de Belgische oud-premier Jean-Luc Dehaene, de Europese Commissie vorige week vroeg een standpunt in te nemen over dit onderwerp.
Nederland heeft België beloofd dat de Westerschelde zal worden uitgediept, zodat de haven van Antwerpen beter bereikbaar wordt. Maar door een uitspraak van de Raad van State kan de maatregel voorlopig niet doorgaan. Die uitspraak is volgens Eppink in de hand gewerkt door het 'groene' stemgedrag van de Vlaamse Europarlementsleden.

De Vlamingen hebben de Nederbelg vorige week niet gevraagd hun brief aan de Europese Commissie mede te ondertekenen, maar dat zou Eppink toch niet hebben gedaan. 'Die brief is niet meer dan een nummertje opvoeren van Europarlementariërs die in hun stemgedrag groener dan groen proberen te zijn', aldus de voormalige Nederlandse journalist maandag tegen het Belgische persbureau Belga.

Eppink verwijt Vlaamse Europarlementsleden "hypocrisie"

De brief van de Vlaamse Europarlementsleden aan de Europese Commissie over de uitdieping van de Westerschelde is "hypocriet". Zo heeft hun collega in het Europees Parlement Derk Jan Eppink (LDD) maandag gereageerd.

Europarlementsleden van CD&V, Open Vld, sp.a, N-VA en Groen! stuurden vorige week een brief naar de Europese Commissie met het verzoek om het Nederlandse getalm omtrent de uitdieping van de Westerschelde grondig te bestuderen en een standpunt in te nemen.

Naar eigen zeggen werd "Nederbelg" Eppink niet gevraagd de brief te ondertekenen, maar dat had hij toch niet gedaan. "De brief is niet meer dan 'een nummertje opvoeren' van Europarlementsleden die in hun stembedrag 'groener dan groen' proberen te zijn", stelt het Europarlementslid.

Volgens Eppink schaadt het stemgedrag van zijn Vlaamse collega's net de economische belangen van Antwerpen en Vlaanderen. Hij verwijst naar hun steun voor de habitatrichtlijn, waarvan de filosofie door de Nederlandse regering "ten onrechte" werd betrokken bij het dossier. "Deze richtlijn is de basis voor processen van milieugroepen, de provincie Zeeland en weifelende christendemocratische politici in Den Haag", merkt hij op.

De steun van de Vlaamse Europarlementsleden voor het "anti-autobeleid, het eurovignette en het klimaatbeleid" is volgens Eppink eveneens schadelijk voor de Vlaamse economie. "Als ze uiteindelijk de gevolgen zien, schrijven ze maar een brief naar de Commissie", besluit de Nederlander.

Houd Europa gefocust op zijn kerntaken

Derk Jan Eppink (ECR) - Mijnheer de Voorzitter, we kennen het gezegde "eten of gegeten worden." In het volgende decennium wordt beslist wat voor Europa zal gelden. De huidige leidende generatie in West-Europa kreeg vakantie van de geschiedenis. Wij zijn opgegroeid in vrede en in een welvaartsstaat. We hebben schulden gemaakt en deze doorgegeven aan onze kinderen. De geschiedenis klopt nu echter op onze deur. We zullen nog jarenlang een trage economie hebben en worden geconfronteerd met toenemende immigratie en een vergrijzende bevolking.

Europa heeft helaas geen prestatiecultuur. De Europese droom is zo snel mogelijk met pensioen te gaan aan de Franse Riviera. Als wij niet innoveren en de door u geschetste nieuwe ondernemerscultuur ontwikkelen, zal Europa op het menu staan.

Ik reken op uw leiderschap. Eén advies echter: houd Europa gefocust op zijn kerntaken. Slaagt u hier niet in, dan zult u nergens in slagen. Blijf onbevooroordeeld en stel geen Europese belasting voor, want dit zal een volksoproer tegen Europa veroorzaken. Ik heb nog nooit een demonstratie vóór een Europese belasting gezien. Dit gaat eenvoudigweg te ver en u zult zich alleen de woede van de bevolking op de hals halen.

Ik reken op uw realiteitszin om Europa niet op het menu, maar aan de tafel te krijgen en wens u veel succes in uw tweede mandaatperiode.

Herstructurering van de Europese auto-industrie, de zaak Opel

De herstructurering van Opel moet onderworpen worden aan de normale regels van de bedrijfsvoering. Zo komen we niet terecht in een situatie van eigen autofabriek eerst. Dat zei Derk Jan Eppink maandag in het debat in het Europees Parlement over de herstructurering van de Europese auto-industrie.

Derk Jan Eppink (ECR): - Mevrouw de Voorzitter, uw partijleider, de heer Westerwille, heeft gezegd dat dit steunpakket aan Opel onder andere is bedoeld als een element in de verkiezingsstrijd.

Ik hoop uiteraard dat dat niet het geval is en ik hoop dat de herstructurering van Opel wordt onderworpen aan de normale regels van de bedrijfsvoering en dat we niet in een situatie terechtkomen van eigen autofabriek eerst.

Ik heb volledig vertrouwen in commissaris Kroes, die alle aspecten gaat bekijken van deze deal. Zij staat bekend als iemand die de hakken in het zand kan zetten, ze heeft dat in Nederland heel vaak bewezen, en zal niet bang zijn om duidelijke uitspraken te doen.

Ik heb wel een vraag aan haar met betrekking tot de rol van Sber Bank, de Russische spaarbank.

Ik vraag me af wat dit voor een rol is en of deze ertoe zal leiden dat een deel van de Opel-productie uiteindelijk terecht zal komen in de Russische Federatie, aangezien de Sber Bank eigenlijk een voortzetting van de economische politiek van de regering met andere middelen.

Tenslotte wil ik de heer Staes zeggen dat hij aan de ene kant verwonderd is dat dit bedrijf in gevaar is, maar aan de andere kant is hij voorstander van een hele sterke anti-autopolitiek.

Pagina's