DJ in Business Class (4 november 2012)

Derk Jan Eppink bespreekt in Business Class de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten en de wisseling van de wacht in China. China maakt zich op voor het achttiende congres van de Chinese Communistische Partij waar een belangrijke wisseling van de wacht is aangekondigd. Het was al bekend dat premier Wen Jiabao zou terugtreden, evenals de huidige president en partijleider Hu Jintao. Uiteraard komt ook de Nederlandse politiek aan de orde. Wat vindt Eppink van de nieuwe ministersploeg, het regeerakkoord en wat is zijn visie op de voorgenomen beperking van de hypotheekrenteaftrek?

Bekijk hier de video, vanaf 1:08:30.

Derk Jan Eppink over het Polledo-pakket

Mijnheer de Voorzitter, het is intussen duidelijk dat een monetaire unie een budgettaire unie vereist plus de naleving van de regels. Dat is de les van de eurocrisis. Ik vind het pakket dat we vorige week woensdag zijn overeengekomen zeer afgewogen en daarom, mijnheer de commissaris, heb ik de eer u mede te delen dat de Belgische delegatie in de ECR-Fractie dit pakket zal steunen.

Ik heb wel enige kritiekpunten. Ik denk in het algemeen dat Eurobonds niet de mirakeloplossing zijn. Gideon Rachman schreef gisteren in de Financial Times dat men een alcoholvergiftiging niet kan genezen met een fles wodka. Ik heb daarover theologische debatten gevoerd met mevrouw Goulard. We zijn het niet eens geworden, maar ik waardeer haar als opponent. Ook denk ik dat de theorie van economische onevenwichten erg vaag en onduidelijk is. Het is niet zo dat Duitsland een handelsoverschot heeft omdat Portugal een handelstekort heeft. Dit lijkt echt op een EU economics for dummies .

Daarom, mijnheer de Voorzitter, de best haalbare tekst ligt voor. Ik zal deze steunen en ik denk dat wij en dit Parlement op dit moment en in deze crisisperiode in de eurozone worden opgeroepen to deliver en dat zou ik graag willen doen.

Brussel, 8 juin 2011

Pagina's