We zijn allemaal Jezuïten

Er is alle reden om Europees president Herman Van Rompuy beter in de gaten te houden. Van Rompuy sprak begin september in Florence tot de ‘Interreligieuze Dialoog’. Het ontging de wereldpers, maar gelukkig was er het Katholiek Nieuwsblad uit Den Bosch. Trots citeerde het blad Van Rompuy: ‘We zijn allemaal Jezuïeten’. Hij doelt daarmee op prominente Europese kopstukken met wie hij de architectuur van het toekomstige Europa ontwikkelt. ‘Het schept onverbrekelijke banden. Er is dus een Jesuits International’.

Over wie sprak Van Rompuy die zelf werd opgeleid door de Jezuïeten aan het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel? Ten eerste José Manuel Barosso, voorzitter van de Europese Commissie. Vervolgens Jean-Claude Juncker, premier van Luxemburg en voorzitter van de Euro groep. Van Rompuy noemt ook de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi, die werd opgeleid aan het Romeinse Jezuïetencollege Istituto Massimiliano Massimo. Verheugd voegde Van Rompuy er aan toe dat ook de Italiaanse premier Mario Monti en diens Spaanse collega Mariano Rajoy, zijn gevormd door Jezuïetencolleges. Gelukkig is er nog Angela Merkel, de koppige domineesdochter uit de voormalige DDR, om wat tegenwicht te bieden.

Wie Van Rompuy hoort, ziet meteen de overeenkomsten met Europa. Jezuïeten vormen de voorhoede van de katholieke kerk, zoals de Europese elite het keurkorps van Europese integratie. Beide profileren zich als ‘elite’, verheven boven het gewone volk. De werkwijze verschilt weinig. Geraffineerde leugentjes en doelbewuste intrige zijn middelen die het doel heiligen. Onderdrukt cynisme kenmerkt de houding tegenover de burger, de niets wetende dommerik, die in een democratie tegen zichzelf moet worden beschermd. De katholieke en Europese elites werken via inner circles. De rest is proza. Van Rompuy, Barosso, Monti en Rajoy zijn graag geziene gasten op pauselijke audiënties.

Het is niet verwonderlijk dat deze mentaliteit sporen achterlaat in Europese structuren en werkmethoden. De ECB heeft een Raad van Bestuur van 23 leden waarbinnen een Directie van 6. De ECB verschilt in opzet weinig van het Vaticaan. De Raad van Bestuur telt geen enkele vrouw, hoeft geen enkele parlementaire verantwoording af te leggen terwijl verslagen van zijn zittingen geheim blijven. De Amerikaanse Federale Reserve Bank en de Bank van Japan moeten verslagen van hun bestuurszittingen publiceren. De ECB speelt een centrale rol in de Eurozone, pompt biljoenen euro rond, maar niemand weet hoe de bank in Frankfurt besluit. De paus had gelukkig nog een butler die geheimen prijsgaf.

Toegegeven, Euro Jezuïeten zijn intellectueel superieur. Ze zijn veel slimmer dan Guy Verhofstadt, leider van de liberale fractie in het Europees Parlement en zijn groene evenknie Daniel Cohn-Bendit. Zij schreeuwen in 'Voor Europa' hun doel van de daken: een federaal Europa met één regering, één Europese belasting en één leger. Het enige dat ontbreekt is één geheime dienst en één leider zodat Europa weer terug bij af is. Onderwerp dit aan een referendum en de ´Verenigde Staten van Europa´ beperkt zich tot Italië en België.

Nog dommer is het 'finale rapport' van een handvol ministers van buitenlandse zaken over de toekomst van Europa. Het rapport is ondertekend door 11 van de 27 lidstaten; een minderheid, waaronder Nederland. Usual suspect Groot-Brittannië tekende niet, evenmin als Zweden en Finland. Van de nieuwe lidstaten tekende alleen Polen. Conclusie van het elftal: ´De euro is het meest krachtige symbool van Europese integratie`. De vele reddingsoperaties en noodfondsen voor de euro worden gemakshalve overgeslagen. Sommige van de 11 ministers (het is niet duidelijk welke) pleiten voor een Europees leger. Dat wordt ongetwijfeld een papieren tijger want de legers van de eurolanden krimpen zienderogen wegens de crisis Alleen Griekenland geeft per hoofd van de bevolking het meeste uit aan defensie! Maar Griekenland tekende niet. Kortom, het elftal van ministers blinkt uit in schoten op eigen doel.

Dat overkomt de Euro Jezuïeten nooit. Hun rapport `Naar een Echte Economische en Monetaire Unie` bestaat enkel uit 'bouwstenen' en 'suggesties'. Het suggereert een Europees deposito garantie systeem. Niets dramatisch uiteraard, enkel een idee. In een pijnloze exercitie van woorden worden burgers gekneed in een denkproces dat hen overstijgt. Zodra ze in de gaten krijgen tot welk gebouw de bouwstenen leiden, zitten ze erin. Suggesties zijn dan voldongen feiten en wie zich verzet is een onredelijke dwarsligger, een populist.

De overigens nooit verkozen premier Monti heeft intussen al aangekondigd dat hij een Europese campagne zal lanceren ‘tegen het populisme’. Van Rompuy, evenmin verkozen, steunde hem onmiddellijk. Eerder zei Monti al dat nationale parlementen Europese leiders niet voor de voeten mogen lopen, doelend op de Duitse Bondsdag. Ze moeten worden 'opgevoed'. Jezuïeten leiden het volk dat wordt geacht te volgen. Wat is voor hen populisme? Dat zijn ‘onwetenden’ die niet volgen: woedende Grieken, demonstrerende Spanjaarden, bezorgde Duitsers, eurokritische Nederlanders. Een Europa met die elitaire mentaliteit roept om een Reformatie, maar daar gruwelt Jesuits International van. Wat een ‘vervelende populist’ was dat toch, die Martin Luther!

-NRC