Nieuwe Europartij en Denktank voor LDD

De fractie van de "Europese Conservatieven en Hervormers" (ECR) in het Europees Parlement, waartoe naast de Britse Conservatieven ook LDD behoort, zet een Pan-Europese partij (AECR) en een Europese denktank (New Direction) op. Het Bureau van het Europees Parlement heeft de werkingsmiddelen daarvoor toegekend. Voor de AECR bedraagt de toelage 1 miljoen Euro en voor New Direction  660.000 Euro.

De formele oprichting van beide organisaties gebeurde formeel eind 2009, maar het bleef vooral afwachten of het Europarlement de aanvraag van de werkingsfondsen zou goedkeuren. Er waren namelijk stemmen opgegaan om ECR, dat regelmatig kritiek durft leveren op de EU, hiervan uit te sluiten.

Europarlementslid voor LDD Derk Jan Eppink wordt penningmeester bij de nieuwe Europese denktank "New Direction". Eppink: "Dit is een belangrijke stap, die aantoont dat ECR erin geslaagd is om zich in dit halfrond op korte tijd op te werpen als een nieuwe speler waarmee rekening moet worden gehouden. Dat is niet evident, aangezien we niet blind het Eurofederalisme aanhangen. Via onze denktank kunnen we de stem van het Eurorealisme versterken en ons concept verbreden. Via AECR kunnen we dan weer nieuwe partners in Europa rekruteren."

Eppink bezoekt medio februari met een delegatie van ECR de jaarlijkse bijeenkomst van de Amerikaanse Conservatieve Unie (CPAC) in Washington. Daar komen prominente Republikeinse politici spreken. Hij zal er ook contacten leggen met Amerikaanse denktanks zoals het Manhattan Institute, American Enterprise Institute, Cato en de Heritage Foundation.

Pan-Europese partijen, ook wel "Europartijen" genoemd, verzamelen politieke partijen uit de hele Europese Unie.

Bekende Europartijen zijn o.m. de christendemocratische EVP en de liberale ELDR, respectievelijk voorgezeten door Wilfried Martens en Annemie Neyts.

Het statuut van de Europartijen werd verdragrechtelijk vastgelegd. Fondsen kunnen worden aangevraagd uit een hiertoe voorzien EP-budget, maar er zijn wel strikte voorwaarden aan gekoppeld. Een van die voorwaarden dat partijen uit ten minste 7 EU-landen komen. Dat is gebeurd waardoor LDD in Europa nog meer slagkracht krijgt.