Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten - Europa 2020

Als ik het woord eurobonds hoor, dan word ik altijd een beetje ziek, maar goed, het is een veelgebruikt woord hier. De meeste werkgelegenheid komt van economische groei en een gezonde private sector. Daar is geen alternatief voor. Regeringen creëren geen banen en zijn geen banenscheppers.

Het grote probleem in Europa is het gebrek aan competitiviteit. Het verschil tussen Duitsland en Zuid-Europa is bijna 35%. Die kloof is heel groot. Mevrouw Merkel heeft daarom ook gesproken van een competitiviteitspact. Op zichzelf ben ik het daarmee eens. Het proces van Lissabon was eigenlijk al zo een idee, maar daar is weinig van terechtgekomen.

Voor één ding zou ik echter willen waarschuwen, namelijk de harmonisering van de vennootschapsbelasting. Dat is een heel slecht idee. Het is ook een heel Frans idee, en we moeten dat niet hebben, net zomin als een economische regering. Het is een job killer. Vorige week heeft een studie van de OECD nog eens laten zien - een studie in 21 landen - dat als wij meer werk willen hebben in Europa, wij een lagere vennootschapsbelasting nodig hebben. Naar dat soort dingen moeten wij kijken, want dit Europees Parlement maakt geen banen.

Straatsburg, 16 februari 2011